Mapa stránek


folder_open_image Galerie
"Třináctka" v Žarošicích
"Včelí" víkendovka
Adventní jarmark v KMŠ Karolínka
Adventní koncert
Biblická soutěž pro děti (24.11.2015)
Bigy Ostrava (17. 6. 2015)
Boží Tělo
Celostátní setkání mladých Olomouc
Čas výletů je tu
Desatero
Děti a desatero
Děti KMS v klášteře (3. 3. 2015)
Děti na křížové cestě
Děti z KMS na návštěvě Betléma (6. 1. 2015)
Děvčata 4-6
Děvčata ohlasy
Diecézní setkání mládeže
Duchovní obnova pro ženy
Duchovní obnova pro děvčata na téma JÁ A POVOLÁNÍ
Duchovní obnova pro dívky
Duchovní obnova pro muže
Duchovní obnova pro muže
Duchovní obnova pro ženy
Farní den
Farní karneval (15. 2. 2015)
Farní karneval 2016
Foto "Muž a křesťan"
Christus vivit
Ježíši, důvěřuji Ti - ohlédnutí
jubileum
KMŠ Karolínka u jesliček
Křížová cesta na Urbánek
Křížová cesta na Urbánek (29. 3. 2015)
Kurz Samuel
Kurz Samuel
Mariánská pouť s otcem biskupem Vojtěchem
Mše sv. v KMŠ Karolínka
My, tři králove, jdeme k vám
O. Adam Rucki
Obnova holky ZŠ
Obnova holky Zš
Obnova pro děvčata
Obnova pro děvčata ZŠ
Obnova pro mládež (21.11.2015)
Obnova pro muže
Obnova pro muže
Obnova pro muže (28.11.2015)
Obnova pro ženy
Obnova pro ženy
Obnova pro ženy
Obnova pro ženy (14.11.2015)
Obnova pro ženy (7. 3. 2015)
Obnova slibů s. Pavlíny (14. 6. 2015)
Ohlédnutí - obnova dívky 15+
Ohlédnutí - Jsem, který jsem
Ohlédutí za prázdninami
Pantomima Jana Ungerová (27. 3. 2015)
Pěší pouť do Slavkovic
Pěší pouť KRAKOV - ČENSTOCHOVA
Pěší pouť kursu Samuel do Slavkovic
Pěší pouť z Bučovic do Žarošic
Pohřeb s. Blanky
Pouť děti z Bučovic do Žarošic
Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic
Pouť na Lutrštek
Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek
Prázdniny na lyžích
Prázdniny pro *včelky*
Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči (8. 3. 2015)
Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie
Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest
Příprava na první svaté přijímání (26. 4. 2015)
Rodinná pouť do Vranova u Brna (12. 4. 2015)
Rodinná pouť na Vranov
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Roraty ve Slavkově
Rozbouřené
Setkání formatorek ve Wroclavi (8. 4. 2015)
Setkání Marianek (20. 6. 2015)
Setkání mládeže slavkovského děkanství
Setkání pro "včelky"
Setkání pro děti
Setkání pro děti sv. smíření (20. 3. 2015)
Setkání prvokomunikantů
Setkání včelek (3. 1. 2015)
Slavnostně v naší mateřské škole Karolínce
Třeťáci-ohlédnutí
Tříkrálová návštěva
Vánoce 2015
Vánoce s Karolínkou
Vánoce se blíží...
Vánoce za dveřmi
Vánoční koncert
Vánoční koncert sboru Collegium musicale bonum
Vánoční setkání
Vánoční setkání zaměstnanců
Vánoční setkání zaměstnanců KMŠ Karolínka
Včelí prázdniny (1. - 4. 7. 2015)
Včelí prázdniny v klášteře
Večer chval v klášteře (21. 3. 2015)
Věčné sliby
Velikonoční obřady
Velikonoční pohlednice z kláštera
Velkopáteční křížová cesta
Víkend s Desaterem
Víkend s Desaterem (2.-3.10.2015)
Víkend s Desaterem (23. - 24. 1. 2015)
Vikend-příprava na svátost smíření
Vzácná perla - ohlédnutí
Žarošice-otevření Svaté brány
home Úvodní strana
folder_zipper Dokumenty ke stažení
Novinky
Obecné dokumenty
rok 2016

folder_open_document_text Aktuality
"Včelí" víkendovka
"Za jeden provaz"
1. neděle adventní
1. neděle adventní
185 let naší služby v Církvi
2. neděle adventní
2. neděle adventní
3. neděle adventní
3. neděle adventní - GAUDETE
4. neděle adventní
4. neděle adventní
Adorace za nová povolání
Advent - čas naděje
Advent za dveřmi
Adventní duchovní obnova
Adventní jarmark v KMŠ Karolínka
Adventní koncert sboru Danielis
Biblická soutěž pro děti
Boží milosrdenství oslovilo mnohé
Být mužem a křesťanem v dnešní době
BÝT S OPUŠTĚNÝM JEŽ͊ÍŠEM
Celostátní setkání mladých Olomouc
Cesta s křížem na Urbánek
Čas výletu je tu
Čtvrtý týden se svatým Josefem
Desatero - ohlédnutí
Děti a desatero
Děti s Ježíšem na křížové cestě
Děvčata 4-6 ohlédnutí
Druhý týden března se sv. Josefem
Duchovní obnova on-line
Duchovní obnova pro děvčata na téma JÁ A POVOLÁNÍ
Duchovní obnova pro děvčata od 15-26 let
Duchovní obnova pro dívky od 15 let
Duchovní obnova pro dívky od 15-30 let
Duchovní obnova pro dívky od 17 – 35 let
Duchovní obnova pro mládež
Duchovní obnova pro muže
Duchovní obnova pro muže
Duchovní obnova pro muže
Duchovní obnova pro ženy
Duchovní obnova pro ženy
Duchovní obnova pro ženy
Duchovní obnova pro ženy
Duchovní obnova pro ženy
Farní den
Farní karneval pro děti
Christus vivit - ohlédnutí
Iniciativa, která má smysl
Ježíši, důvěřuji Ti - ohlédnutí
Jsme na cestě
Každý je jiný - pro dívky 4.-6. tříd
KMŠ Karolínka u jesliček
Kristus vstal z mrtvých, aleluja!
Kurz Samuel
Kurz Samuel
Kurz Samuel
Kurz Samuel - pomoc při rozlišování povolání
LÁSKA přišla k nám
Liturgie Bílé soboty
Májová všem maminkám
Mariánská pouť s otcem biskupem Vojtěchem
Měsíc sv. Josefa v roce sv. Josefa
Mladí prožili společenství
Modlitba za sestru Gregorii
Modlitba, kterou Bůh slyší
My, tři králové, jdeme k vám
Neděle Božího milosrdenství
Nedělní zastavení se sv. Josefem
NECH SE VÉST DUCHEM MODLITBY A POKÁNÍ
Noeviny z Domu Svaté Rodiny
Novoroční přání
Obnova muže inspirovala
Obnova pro děvčata 4.-9.třídy
Obnova pro dívky 7.- 9. třídy
Obnova pro dívky od 15 let
Obnova pro muže
Obnova pro muže
Obnova pro ženy
Ohlédnutí - Jsem, který jsem
Ohlédnutí - obnova 15+
Ohlédnutí - obnova pro holky - pátek
Ohlédnutí - obnova pro holky - sobota
Ohlédnutí - obnova pro ženy
Ohlédnutí za duchovní obnovou pro ženy
Ohlédnutí za prázdninami
Ohlédnutí za věčnými sliby
Otče Adame, vzpomínáme!
PEČOVAT O SVÉ DUCHOVNÍ TOUHY
Pěší pouť do Slavkovic
Pěší pouť Krakov – Čenstochová
Pěší pouť kursu Samuel do Slavkovic
Pěší pouť z Bučovic do Žarošic
PF 2019
Poohlédnutí za duchovní obnovou pro děvčata
Popeleční středa
Postní kapky
Postní obnova pro ženy
Pouť děti z Bučovic do Žarošic
Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic
Pouť na Lutrštek
Pozdrav od s. Gregorie
Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek
Prázdniny na lyžích
Prázdniny pro *včelky*
Program pro dívky 4. - 6. tříd
Program pro mládež 15+
Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie
Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest
Radost ze smíření s Bohem
Roráty ve Slavkově na TV NOE
Rozbouřené Tiberiadské jezero
Rozloučení se sestrou M. Blankou
Rozloučení se sestrou M. Norbertou Vozárovou
Setkání dětí 3. tříd
Setkání dětí – příprava na svátost smíření
Setkání mládeže slavkovského děkanství
Setkání pro "včelky"
Setkání pro děti
Setkání pro děti
SETRVAT V HLUBOKÉM VZTAHU S JEŽ͊ÍŠEM
Slavíme!
Slavnost Ježíše Krista Krále
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Slavnostně v naší mateřské škole Karolínce
Společenství modlitby
Svatý rok milosrdenství
Třeťáci - ohlédnutí
Třetí týden se svatým Josefem
Tři, dva, jedna, start! A kde? Přece v Žarošicích!
Tříkrálová návštěva
ÚPLNĚ NEVIDITELNÍ
Uzdravení nemocných...
Úžasná obnova
Vánoce s Karolínkou
Vánoce se blíží...
Vánoce ve společenství
Vánoce za dveřmi
Vánoční koncert
Vánoční koncert sboru Collegium musicale bonum
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vánoční přání
Vánoční setkání zaměstnanců KMŠ Karolínka
Vánoční setkání zaměstnanců KMŠ Karolínka
Vánoční setkání zaměstnanců MŠ
Včelí prázdniny v klášteře
Večer chval
Věčné sliby sestry M. Pavlíny
Veliké věci mi učinil ten, který je mocný
Velikonoční pohlednice z kláštera
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA
VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK
VELIKONOČNÍ TRIDUUM –ZELENÝ ČTVRTEK
VELIKONOČNÍ VIGILIE
Velkopáteční křížová cesta
Vidím to, co vidět není...
Víkend s Desaterem
VYJÍT Z TEMNOTY A ČERPAT ŽIVOT OD JEŽ͊ÍŠE
Vzácná perla - ohlédnutí
Vzácná perla - pro dívky 4.-6. tříd
Zajímavé setkání
Závěr modlitby za rodiny
Závěr TŘICÍTKY se sv. Josefem
ZRUŠENÍ DUCHOVNÍ OBNOVY PRO ŽENY
Zveme na duchovní obnovu pro muže
Zveme na duchovní obnovu pro ženy
Zveme vás na duchovní obnovu pro ženy
Zveme ženy na duchovní obnovu
Zveme ženy na postní duchovní obnovu

folder_open_document_text Apoštolát

folder_open_document_text Dětem

folder_open_document_text Dětem a mládeži

folder_open_document_text Duchovní dědictví

folder_open_document_text Kdo jsme

folder_open_document_text Mládeži

folder_open_document_text O nás

folder_open_document_text Obecné stránky

folder_open_document_text Povolání

folder_open_document_text Zajímavosti
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
RSSVytisknout stránku· Mapa stránek · © 2015 - 2021 Chudé školské sestry Naší Paní