Aktuality


záznamy: 101 - 120 / 1481 .. 468

Pěší pouť kursu Samuel do Slavkovic

12. červen 2016, zobrazeno 1019x

Pěší pouť kursu Samuel do Slavkovic

11. 6. 2016 se konala mimořádná národní pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích. Na tuto pouť se od svaté brány ve Žďáru nad Sázavou vydali také účastníci kursu Samuel a s nimi naše sestra Gregorie. více


Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

27. květen 2016, zobrazeno 907x

Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

22. května jsme se vydali spolu s dalšími poutníky na Urbánek. Během této pouti byla znojemským děkanem Mons. Jindřichem Bartošem požehnána nově dokončená křížová cesta. více


Duchovní obnova pro dívky od 17 – 35 let

14. květen 2016, zobrazeno 1334x

Duchovní obnova pro dívky od 17 – 35 let

Chudé školské sestry Naší Paní srdečně zvou dívky od 17 do 35 let na duchovní obnovu na téma: JÁ A POVOLÁNÍ? více


Tři, dva, jedna, start! A kde? Přece v Žarošicích!

12. květen 2016, zobrazeno 1138x

Tři, dva, jedna, start! A kde? Přece v Žarošicích!

Od května do října jsme všichni opět zváni na oblíbené mariánské poutě – tzv. „třináctky“. více


Slavnostně v naší mateřské škole Karolínce

9. květen 2016, zobrazeno 1071x

Slavnostně v naší mateřské škole Karolínce

V pondělí 9. 5. 2016 jsme byly pozvány do naší mateřské školy. Prožily jsme krásnou oslavu Karolínky, patronky školy, která je jako matka Terezie zakladatelkou naší kongregace. více


Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

8. květen 2016, zobrazeno 1122x

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

V neděli 8. května 2016 jsme se zúčastnily XIII. PĚŠÍ FARNÍ POUTI, zaměřené na získání plnomocných odpustků svatého roku Božího milosrdenství. více


Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie

7. květen 2016, zobrazeno 903x

Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie

3. 5. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny další část katecheze dětí, které se připravovaly k 1. sv. přijímání. Vedla ji s. Gregorie, Veronika a otec Milan. více


Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest

19. duben 2016, zobrazeno 1314x

Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest

V neděli 17. 4. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny katecheze o křtu, kterou vedla s. Josefa s otcem Milanem. S dětmi ji mohli prožít i jejich rodiče. více


Neděle Božího milosrdenství

8. duben 2016, zobrazeno 1151x

Neděle Božího milosrdenství

Neděli Božího milosrdenství prožila část naší komunity putováním z Lelekovic na Vranov u Brna. Tuto rodinnou pouť organizovalo brněnské Centrum pro rodinu ve spolupráci s církevními školami z Brna a s naší mateřskou školou Karolínkou. více


Velikonoční pohlednice z kláštera

30. březen 2016, zobrazeno 1013x

Velikonoční pohlednice z kláštera

Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí se prostory naší kaple několikrát proměnily. Tyto proměny vyjadřovaly hloubku tajemství, které jsme prožívaly ve společenství i v naší farnosti při liturgické oslavě Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. více


SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

27. březen 2016, zobrazeno 1333x

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

O Velikonocích Bůh prostřednictvím svého jednorozeného Syna plně zjevuje sám sebe, svou sílu, která vítězí nad silami smrti. Hle, kdo se setká se zmrtvýchvstalým Ježíšem, bývá vnitřně proměněn. Nelze vidět Zmrtvýchvstalého a nevěřit v něho, víra se rodí z osobního setkání se vzkříšeným Kristem a přináší nám odvahu a svobodu, která nás pobízí, abychom volali do světa: Ježíš vstal z mrtvých a žije navěky. (Benedict XVI.) více


VELIKONOČNÍ VIGILIE

26. březen 2016, zobrazeno 1082x

VELIKONOČNÍ VIGILIE

"Tato noc je po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina"(srv. Ex 12,42). V tuto svatou noc slavíme Velikonoční vigilii, první, ba dokonce "matku" všech vigilií liturgického roku. Jak mnohokrát zpívá chvalozpěv, procházíme cestou lidstva od stvoření až k vrcholné události spásy, kterou je smrt a vzkříšení Krista. více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

25. březen 2016, zobrazeno 1097x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota, je dnem Božího odmlčení. Musí to být den mlčení a musíme se všemožně přičinit, aby pro nás byl vskutku dnem mlčení, jakým byl tehdy, dnem Božího odmlčení. Ježíš, uložen v hrobě, sdílí drama smrti s celým lidstvem. Je to mlčení, které mluví a sděluje lásku. (Svatý otec František) více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

24. březen 2016, zobrazeno 1132x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

Na Golgotě Bůh - Člověk zemřel pro tento svět, aby se svět narodil k novému bytí. Ježíš zemřel, aby svou smrti dal život každému z nás. Není snadné přijmout paradox víry, že se ze smrti může zrodit život. Ponořme se do umučení a smrtí Krista, aby v nás mohlo vypučet to, co odumřelo. více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM –ZELENÝ ČTVRTEK

23. březen 2016, zobrazeno 1088x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM –ZELENÝ  ČTVRTEK

V den, kdy je Ježíš zrazen svým přítelem, dává lidstvu ve veče­řadle při poslední ve­čeři jeden z největších darů - Eucharistii, která se stává naším pokr­mem na cestě k novému životu. více


Cesta s křížem na Urbánek

23. březen 2016, zobrazeno 1003x

Cesta s křížem na Urbánek

Tradičně, jako již každým rokem, jsme na Květnou neděli s naší farností prožily křížovou cestu na Urbánek. Texty jednotlivých zastavení nám přiblížily tajemství Božího milosrdenství a byly navíc umocněny novými vyobrazeními křížové cesty. více


Noeviny z Domu Svaté Rodiny

21. březen 2016, zobrazeno 993x

Noeviny z Domu Svaté Rodiny

Píše se neděle 13.3.2016. Zatímco školka Karolínka zeje prázdnotou, v sále Domu Svaté Rodiny je díky duchovní obnově pro manžele rušno. více


Radost ze smíření s Bohem

17. březen 2016, zobrazeno 1377x

Radost ze smíření s Bohem

V sobotu 12. 3. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny postní obnova pro ženy z blízkého i širokého okolí. Účastnice mohly znovuobjevit význam i hloubku svátosti smíření a setkat se s Boží milosrdnou láskou. Obnovu vedl otec Jiří Topenčík, farář z nedalekých Šitbořic. více


Večer chval

10. březen 2016, zobrazeno 2796x

Večer chval

Přijďte s námi oslavovat Pána písněmi chval a díků. Modlitba se koná jednou v měsící v kapli kláštera školských sester na Zahradní ulici 1433 ve Slavkově u Brna, v sobotu večer v 19.00 hod.

Zvemé vás na 22. 4. 2017 v 19. 00 hod do našeho kláštera.
více


Kurz Samuel

1. březen 2016, zobrazeno 1819x

Kurz Samuel

14. února 2016 proběhlo v Domě Svaté Rodiny setkání kurzu Samuel pod vedením o. Marka Dundy, který má v naší brněnské diecézi na starosti pastoraci povolání. Křesťanský kurz Samuel byl zahájen loni na podzim v rámci pomoci mladým v rozlišování povolání. více


záznamy: 101 - 120 / 1481 .. 468

CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
RSSVytisknout stránku· Mapa stránek · © 2015 - 2020 Chudé školské sestry Naší Paní