Aktuality


záznamy: 81 - 100 / 1341357

Pěší pouť Krakov – Čenstochová

18. září 2016, zobrazeno 1040x

Pěší pouť Krakov – Čenstochová

O prázdninách se naše sestry M. Pavlína a M. Josefa zúčastnily se skupinou českých poutníků polské pěší poutě z Krakova do Čenstochové. více


Včelí prázdniny v klášteře

10. červenec 2016, zobrazeno 1090x

Včelí prázdniny v klášteře

Do letošních prázdnin jsme již podruhé vykročily s našim "Včelkami" spolu s naším Bohem a Pánem. více


Duchovní obnova pro děvčata na téma JÁ A POVOLÁNÍ

28. červen 2016, zobrazeno 1117x

Duchovní obnova pro děvčata na téma JÁ A POVOLÁNÍ

Ve dnech 24. – 26. 6. 2016 jsme v našem klášteře nabídly děvčatům duchovní obnovu na důležité téma osobního povolání. více


Farní den

22. červen 2016, zobrazeno 971x

Farní den

Farní den, 19.6. 2016 jsme si se svojí farností naplno prožily. Stačí nahlédnout...


Pouť děti z Bučovic do Žarošic

19. červen 2016, zobrazeno 968x

Pouť děti z Bučovic do Žarošic

Rok Božího milosrdenství nás inspiroval, abychom se spolu s dětmi, které učíme náboženství v Bučovicích, vydali na pěší pouť ke Svaté bráně Božího milosrdenství do Žarošic. více


Mariánská pouť s otcem biskupem Vojtěchem

15. červen 2016, zobrazeno 895x

Mariánská pouť s otcem biskupem Vojtěchem

13. června 2016 jsme se účastnili mariánské pouti v Žarošicích, jejímž hlavním celebrantem byl náš brněnský biskup Vojtěch Cikrle. více


Pěší pouť kursu Samuel do Slavkovic

12. červen 2016, zobrazeno 897x

Pěší pouť kursu Samuel do Slavkovic

11. 6. 2016 se konala mimořádná národní pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích. Na tuto pouť se od svaté brány ve Žďáru nad Sázavou vydali také účastníci kursu Samuel a s nimi naše sestra Gregorie. více


Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

27. květen 2016, zobrazeno 806x

Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

22. května jsme se vydali spolu s dalšími poutníky na Urbánek. Během této pouti byla znojemským děkanem Mons. Jindřichem Bartošem požehnána nově dokončená křížová cesta. více


Duchovní obnova pro dívky od 17 – 35 let

14. květen 2016, zobrazeno 1216x

Duchovní obnova pro dívky od 17 – 35 let

Chudé školské sestry Naší Paní srdečně zvou dívky od 17 do 35 let na duchovní obnovu na téma: JÁ A POVOLÁNÍ? více


Tři, dva, jedna, start! A kde? Přece v Žarošicích!

12. květen 2016, zobrazeno 1006x

Tři, dva, jedna, start! A kde? Přece v Žarošicích!

Od května do října jsme všichni opět zváni na oblíbené mariánské poutě – tzv. „třináctky“. více


Slavnostně v naší mateřské škole Karolínce

9. květen 2016, zobrazeno 945x

Slavnostně v naší mateřské škole Karolínce

V pondělí 9. 5. 2016 jsme byly pozvány do naší mateřské školy. Prožily jsme krásnou oslavu Karolínky, patronky školy, která je jako matka Terezie zakladatelkou naší kongregace. více


Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

8. květen 2016, zobrazeno 998x

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

V neděli 8. května 2016 jsme se zúčastnily XIII. PĚŠÍ FARNÍ POUTI, zaměřené na získání plnomocných odpustků svatého roku Božího milosrdenství. více


Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie

7. květen 2016, zobrazeno 788x

Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie

3. 5. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny další část katecheze dětí, které se připravovaly k 1. sv. přijímání. Vedla ji s. Gregorie, Veronika a otec Milan. více


Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest

19. duben 2016, zobrazeno 1160x

Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest

V neděli 17. 4. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny katecheze o křtu, kterou vedla s. Josefa s otcem Milanem. S dětmi ji mohli prožít i jejich rodiče. více


Neděle Božího milosrdenství

8. duben 2016, zobrazeno 1018x

Neděle Božího milosrdenství

Neděli Božího milosrdenství prožila část naší komunity putováním z Lelekovic na Vranov u Brna. Tuto rodinnou pouť organizovalo brněnské Centrum pro rodinu ve spolupráci s církevními školami z Brna a s naší mateřskou školou Karolínkou. více


Velikonoční pohlednice z kláštera

30. březen 2016, zobrazeno 917x

Velikonoční pohlednice z kláštera

Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí se prostory naší kaple několikrát proměnily. Tyto proměny vyjadřovaly hloubku tajemství, které jsme prožívaly ve společenství i v naší farnosti při liturgické oslavě Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. více


SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

27. březen 2016, zobrazeno 1139x

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

O Velikonocích Bůh prostřednictvím svého jednorozeného Syna plně zjevuje sám sebe, svou sílu, která vítězí nad silami smrti. Hle, kdo se setká se zmrtvýchvstalým Ježíšem, bývá vnitřně proměněn. Nelze vidět Zmrtvýchvstalého a nevěřit v něho, víra se rodí z osobního setkání se vzkříšeným Kristem a přináší nám odvahu a svobodu, která nás pobízí, abychom volali do světa: Ježíš vstal z mrtvých a žije navěky. (Benedict XVI.) více


VELIKONOČNÍ VIGILIE

26. březen 2016, zobrazeno 959x

VELIKONOČNÍ VIGILIE

"Tato noc je po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina"(srv. Ex 12,42). V tuto svatou noc slavíme Velikonoční vigilii, první, ba dokonce "matku" všech vigilií liturgického roku. Jak mnohokrát zpívá chvalozpěv, procházíme cestou lidstva od stvoření až k vrcholné události spásy, kterou je smrt a vzkříšení Krista. více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

25. březen 2016, zobrazeno 947x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota, je dnem Božího odmlčení. Musí to být den mlčení a musíme se všemožně přičinit, aby pro nás byl vskutku dnem mlčení, jakým byl tehdy, dnem Božího odmlčení. Ježíš, uložen v hrobě, sdílí drama smrti s celým lidstvem. Je to mlčení, které mluví a sděluje lásku. (Svatý otec František) více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

24. březen 2016, zobrazeno 995x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

Na Golgotě Bůh - Člověk zemřel pro tento svět, aby se svět narodil k novému bytí. Ježíš zemřel, aby svou smrti dal život každému z nás. Není snadné přijmout paradox víry, že se ze smrti může zrodit život. Ponořme se do umučení a smrtí Krista, aby v nás mohlo vypučet to, co odumřelo. více


záznamy: 81 - 100 / 1341357

CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
RSSVytisknout stránku· Mapa stránek · © 2015 - 2019 Chudé školské sestry Naší Paní